Jaa

Opiskelijoille

Tutkintouudistuksen myötä lisensiaatin tutkinnon jälkeen suoritettava 9 kuukautta kestävä käytännön palvelu poistui ja tilalle tuli lisensiaatin tutkinnon sisään - tarkemmin tutkinnon loppuvaiheeseen - sijoittuva 6 kuukauden mittainen syventävä käytännön harjoittelu. Seuraavat vuodet eletään siirtymäkautta. Ennen vuotta 2011 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa joko käytännön palvelun tai syventävän käytännön harjoittelun.

Syventävän käytännön harjoittelun merkittävin etu käytännön palveluun verrattuna on tarkemmin määritellyt harjoittelun laatukriteerit. Ne ennaltaehkäisevät myös sitä, etteivät harjoittelijat joudu liian omilleen ja oppimisen kannalta liian yksipuolisiin työtehtäviin. Opiskelijakyselyn mukaan hyvän harjoittelupaikan kaksi tärkeintä tunnuspiirrettä ovat asialle omistautuva ohjaaja ja mahdollisuus monipuoliseen työhön. Laatustandardit kuvataan periaatepaperissa, johon sopimuksen tehneet terveyskeskukset ovat sitoutuneet.

Miksi tämä sivusto?

Me Hammaslääkäriliitossa olemme halunneet tehdä sivustosta modernin työpaikkavälityssivuston, joka auttaa opiskelijoita harjoittelupaikan etsimisessä. Sivusto on siis enemmän kuin vain pelkistetty lista sopimuksen tehneistä terveyskeskuksista. Lisäksi sivustolle on pyritty kokoamaan ajantasaista informaatiota syventävästä käytännön harjoittelusta.

Sivuston yläpalkissa olevasta kohdasta Harjoittelupaikat löydät tietoa sopimuksen tehneistä terveyskeskuksista ja niissä olevista harjoittelupaikoista. Voit selata harjoittelupaikkoja maakunnittain tai kartan avulla. Vihreä ”liikennevalo” kertoo, että terveyskeskuksessa on vapaana/haettavissa harjoittelupaikkoja.

Harjoittelu suoritetaan työsuhteessa kuntaan

Opiskelija hakeutuu itse työsuhteeseen terveyskeskukseen ottamalla yhteyttä terveyskeskuksen yhteyshenkilöön. Työsuhteeseen kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät samalla tavoin kuin muillakin kunnan/kuntayhtymän hammaslääkäreillä. 

Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (Lääkärisopimus) mukaan, jonka löydät linkkinä sivuston oikeasta reunasta. Suosittelemme tutustumaan tähän sopimukseen. Lääkärisopimus pitää sisällään mm. tehtäväkohtaisen palkan. Tämän lisäksi maksetaan toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä mahdolliset lisät, jotka niin ikään löytyvät sopimuksesta.