Jaa

Terveyskeskusten ohjaajilla tärkeä rooli

Arvioinnit ja palaute ovat keskeisessä asemassa syventävässä käytännön harjoittelussa ja yhteistyön merkitys opiskelijan, terveyskeskuksen vastuuohjaajan ja yliopistoklinikan vastuuopettajien kesken korostuu. Opiskelija asettaa opettajien kanssa harjoittelulleen tavoitteet, jotka kirjataan harjoittelusuunnitelmaan. Terveyskeskuksen tulee järjestää opiskelijoille sellaista ohjausta, että harjoittelun tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Terveyskeskuksen ohjaajalla on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus hammaslääkärin tehtävistä. Hammaslääketieteen opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan opiskelijoille kaikkein tärkeintä on se, että harjoittelupaikan vastuuohjaajalla on aikaa ohjattavalle.

Ohjaajille soveltuva koulutus

Ohjauksen merkitys on erityisen tärkeää ja siihen halutaan panostaa muun muassa järjestämällä vastuuohjaajille tai ohjaajaksi haluaville tarvittavaa koulutusta. Tälle sivulle on koottu tietoa harjoittelujakson ohjaajille soveltuvasta koulutuksesta. Tiedot esitetään julkaisujärjestyksessä.

Koulutuksesta ilmoittaminen

Koulutuksia järjestävät tahot voivat ilmoittaa soveltuvista koulutuksista oikealta löytyvän lomakkeen avulla. Tiedot tarkistetaan Hammaslääkäriliiton toimistossa ennen niiden julkaisua.