Jaa

OhjaajaHammaslääkäriKoulutus (3 op)

 

Kohderyhmä: syventävän harjoittelun ohjaajat tai vastuuhammaslääkärit terveyskeskuksessa

Kouluttajat: Ritva Vatjus, HLL, FT; Päivi Harju, EHL; Leena Niskanen EHL ja Raija Lähdesmäki, EHL, HLT, dos

Koulutuksen lähipäivät: 16.-17.11.2017 ja 18.-19.1.2018

Paikka: Hammaslääketieteen koulutuskeskus, Dentopolis, Aapistie 3, 90220 Oulu

Osallistujamäärä: noin 15 ilmoittautumisjärjestyksessä

Hinta: 600 €

Ilmoittautuminen: marjo.tourula@oulu.fi viim. 27.10.2017

Lisätietoja: Raija Lähdesmäki (raija.lahdesmaki@oulu.fi) puhelin 0294488006

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään hammaslääkäri osaa hammaslääketieteen opiskelijan ohjaussuhteessa tukea häntä kliinisessä työssä sekä perusterveydenhuollon kontekstissa ja syventää hänen valmiuksiaan toimia itsenäisenä asiantuntijana suun terveydenhuollossa.

Koulutuksen sisällöt

Perehtymistä hammaslääkärikoulutuksen tutkinto-ohjelmaan kuuluvaan syventävän harjoittelun osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Ohjausta käsitellään prosessina, suhteena ja vuorovaikutuksena. Lisäksi käsitellään erilaisia haastavia ohjaustilanteita tavoitteena tukea persoonallista ohjaajuutta.

Koulutuksen menetelmät

Pienryhmäopetuksena teoriaa soveltaen käytäntöön mm. erilaisin toiminnallisin menetelmin. Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja välitehtävät.

 

 

Alkaa: 
2017
Päättyy: 
2018
Koulutuksen järjestäjä: 
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Yhteyshenkilö: 
Raija Lähdesmäki
Yhteyshenkilön puhelin: 
0294488006
Yhteyshenkilön sähköposti: