Jaa

OhjaajaHammaslääkäriKoulutus (3 op)

 

Kohderyhmä: syventävän harjoittelun ohjaajat, vastuuhammaslääkärit terveyskeskuksessa, erikoistuvan hammaslääkärin ohjaaja

Kouluttajat: Ritva Vatjus, HLL, FT; Päivi Harju, EHL ja EHL ja Raija Lähdesmäki, EHL, HLT, dos

Koulutuksen lähipäivät:  14.-15.1. ja 18.-19.2.2019

Paikka: Hammaslääketieteen koulutuskeskus, Dentopolis, Aapistie 3, 90220 Oulu

Osallistujamäärä: 10 - 16 ilmoittautumisjärjestyksessä

Hinta: 600 €

Ilmoittautuminen: raija.lahdesmaki@oulu.fi viim. 3.12.2018

Lisätietoja: raija.lahdesmaki@oulu.fi ja 040 7137070

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään hammaslääkäri osaa tukea hammaslääkäriopiskelijaa ammatillisessä kehittymisessä ja syventää hänen valmiuksiaan toimia itsenäisenä asiantuntijana suun terveydenhuollossa.

Koulutuksen sisällöt

Ohjausta käsitellään prosessina, suhteena ja vuorovaikutuksena. Lisäksi käsitellään erilaisia haastavia ohjaustilanteita tavoitteena tukea persoonallista ohjaajuutta.

Koulutuksen menetelmät

Pienryhmäopetuksena teoriaa soveltaen käytäntöön. 

 

 

Alkaa: 
2019
Päättyy: 
2019
Koulutuksen järjestäjä: 
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Liitetiedosto: 
Yhteyshenkilö: 
Raija Lähdesmäki
Yhteyshenkilön puhelin: 
0407137070
Yhteyshenkilön sähköposti: