Jaa

Opiskelijoille

Tutkintouudistuksen myötä lisensiaatin tutkinnon jälkeen suoritettava 9 kuukautta kestävä käytännön palvelu poistui ja tilalle tuli lisensiaatin tutkinnon sisään - tarkemmin tutkinnon loppuvaiheeseen (vain kaksi tenttiä voi olla suorittamatta) - sijoittuva 6 kuukauden mittainen syventävä käytännön harjoittelu. Seuraavat vuodet eletään siirtymäkautta. Ennen vuotta 2011 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa joko käytännön palvelun tai syventävän käytännön harjoittelun.

Kumpaan sitten menisi? Syventävän käytännön harjoittelun merkittävin etu käytännön palveluun verrattuna on tarkemmin määritellyt harjoittelun laatukriteerit. Ne ennaltaehkäisevät myös sitä, etteivät harjoittelijat joudu liian omilleen ja oppimisen kannalta liian yksipuolisiin työtehtäviin. Opiskelijakyselyn mukaan hyvän harjoittelupaikan kaksi tärkeintä tunnuspiirrettä ovat asialle omistautuva ohjaaja ja mahdollisuus monipuoliseen työhön. Laatustandardit kuvataan periaatepaperissa, johon sopimuksen tehneet terveyskeskukset ovat sitoutuneet. Lääkärisopimuksen mukainen ns. minimipalkka (tehtäväkohtainen peruspalkka) on väistyvässä käytännön palvelussa kuukausitasolla muutaman sata euroa (n. 330 €) korkeampi, mutta toisaalta uuden harjoittelun suoritettuaan opiskelija pääsee täyslaillistetun hammaslääkärin töihin kolmea kuukautta aiemmin. Mikään ei myöskään estä terveyskeskusta maksamasta samaa palkkaa syventävää käytännön harjoittelua suorittavalle kuin mitä palkka olisi käytännön palvelussa.

Miksi tämä sivusto?

Asetusten muutoksiin liittyy usein siirtymäjaksoja, jolloin vanha ja uusi ovat tavalla tai toisella samanaikaisesti voimassa. Siirtymäjaksojen haasteena on päällekkäisyyksistä aiheutuva epätietoisuus: asiat näyttävät sekavilta, mikä saattaa turhauttaa. Hyvä tiedottaminen on avainasemassa epävarmuuden hälventämisessä ja hallitussa siirtymisessä uuteen järjestelmään. Tämän nettisivusto on pyritty rakentamaan tästä lähtökohdasta.

Me Hammaslääkäriliitossa olemme halunneet tehdä sivustosta modernin työpaikkavälityssivuston, joka auttaa opiskelijoita harjoittelupaikan etsimisessä. Sivusto on siis enemmän kuin vain pelkistetty lista sopimuksen tehneistä terveyskeskuksista, joka olisi minimissään riittänyt.  Lisäksi sivustolle on pyritty kokoamaan ajantasaista informaatiota syventävästä käytännön harjoittelusta ja sitä tullaan päivittämään aktiivisesti. 

Sivuston yläpalkissa olevasta kohdasta Harjoittelupaikat löydät tietoa sopimuksen tehneistä terveyskeskuksista ja niissä olevista harjoittelupaikoista. Voit selata harjoittelupaikkoja maakunnittain tai kartan avulla. Vihreä ”liikennevalo” kertoo, että terveyskeskuksessa on vapaana/haettavissa harjoittelupaikkoja.

Harjoittelu suoritetaan työsuhteessa kuntaan

Opiskelija hakeutuu itse työsuhteeseen terveyskeskukseen ottamalla yhteyttä terveyskeskuksen yhteyshenkilöön. Työsuhteeseen kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät samalla tavoin kuin muillakin kunnan/kuntayhtymän hammaslääkäreillä. Myös ohjaajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa kuntaan.

Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (Lääkärisopimus) mukaan, jonka löydät linkkinä sivuston oikeasta reunasta. Suosittelemme tutustumaan tähän sopimukseen. Lääkärisopimus pitää sisällään mm. "minimi" tehtäväkohtaisen palkan. Tämän lisäksi maksetaan toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä mahdolliset lisät, jotka niin ikään löytyvät sopimuksesta.